Home About Video Artists News Contacts Sitemap
 
 
 
 
    The Gujarati Music Company  
 
       
   
Search
       
   
       
   
 
Music Album : Bhajans
 
Title : Bhiksha Diyone Maiya Pingala
Album Price : Rs. 102
Sr No.SongIntroduction Duration (Min)
1 Jis din raja tero janam huvo Bhajan
2 Pehla pehla jug ma rani Bhajan
3 Gol bangal ka maharaja Bhajan
4 Bhalo re bhalo raja sat gopichand Bhajan
5 Dekho bharthari bhaya fakira Bhajan
6 Raja gopichand nahva betha Bhajan
7 Ramto jogi aayo nagar mai Bhajan
8 Kane kundal bhabhut jata dhari Bhajan
9 Gadh girnar thi gorakh aaye Bhajan
10 Bhiksha dene maiya bhav se Bhajan
11 Ramta jogi aaya mare mole Bhajan
12 Bhek mat pehno raja bharathari Bhajan
13 Aajno gorakh nath ujjain aayo Bhajan
14 Mancha malvi re gorakh pyara Bhajan
15 Dekho bhathari aaya fakira Bhajan
   
 
 
Home      History      About      Audio      Video      Artists      News      Contacts      Sitemap
Copyrights Studio Siddharth 2011, All Rights Reserved              Terms Condition      Privacy Policy      Public Notice
                          Developed by : neurosoft inc